Om Spektra

Spektra Neon startades år 2005 av Göran och Robert. Sedan dess har företaget växt och år 2009 vann vi Stockholms Stads Skyltpris för skylten vi gjorde åt restaurang Cloud Nine. Hos oss finns bl.a. montörer, projektledare, försäljare och en ateljé. Här satsar vi på helhetslösningar där vi kan ta hand om allt från stycke­kunder till stora omprofileringar. Med en gedigen kunskap och lång erfarenhet kan vi ta fram en lösning efter just dina behov.

Spektra Neon AB Parkmiljö Haninge Centrum

Kvalitetspolicy

Spektra Neons policy är att sälja produkter och tjänster av sådan kvalitet att våra kunders krav och förväntningar blir till fullo uppfyllda inom kortast möjliga tid. Vår kvalitetsnivå är produkten av företagets och alla medarbetares ansvar och insatser. Genom en väl utvecklad kvalitetsstyrning säkras rätt kvalitet till lägsta kostnad. Med ständig återkoppling får kunden fortlöpande information om vad som händer med sina skyltar. Eftersom vi sparar och lagrar alla ritningar i vårt arkiv finns alla uppgifter om skylten kvar hos oss och detta kan sedan ligga till grund för framtida ändringar och tillverkningar.

Miljöpolicy

Spektra Neon skall utveckla verksamheten i en kretslopps­anpassad inriktning och sträva efter att erbjuda våra kunder produkter och tjänster med minsta möjliga miljöpåverkan.

Spektra Neon strävar efter att:

  • öka kunskapen och höja medvetandet om miljön hos alla anställda och ge dem möjlighet att väga in miljöaspekter i sina arbetsuppgifter
  • ständiga förbättringar i miljöfrågor skall vara en naturlig del i vårt arbete
  • se miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga investeringar för såväl företaget som mänskligheten

Miljö­hantering

För oss är det viktigt att minimera miljöpåverkan. Därför erbjuder vi våra kunder att ta hand om miljö­hanteringen av tidigare skyltar som demonterats.

På så vis tar vi ansvar för att minska miljö­påverkan och våra kunder slipper bekymra sig över hur man går till väga och får istället tid över till annat.

Genom att låta oss sköta miljö­hanteringen kan du som kund känna dig trygg med att det tas om hand på bästa sätt, vilket bidrar till en bättre miljö för oss alla.